כרמלים

ייעוץ עסקי

מפנה: חוויה פיננסית ערכית
הילה זאובר: רואת חשבון בעלת הסמכה במיסוי אמריקאי
עסק טוב: בונים לך אתר
יפעת פנחס: ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי
אוהד צדר: יעוץ פיננסי למימון ומשכנתאות
אבראכדברה: עיצוב אירועים ואווירה