כרמלים

ייעוץ עסקי

הילה זאובר: רואת חשבון בעלת הסמכה במיסוי אמריקאי
מפנה: חוויה פיננסית ערכית
עסק טוב: בונים לך אתר
יפעת פנחס: ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי
גיל לבנוני: אימון וטיפול מנטלי לימי המשבר
אוהד צדר: יעוץ פיננסי למימון ומשכנתאות
אבראכדברה: עיצוב אירועים ואווירה